Osobní webové stránky

Zásah IZS

Integrovaný záchranný systém – pro mnoho z nás pouhý pojem, ale zkusme se zamyslet. Tým perfektně sehraných lidí může ve vteřině změnit náš osud. Můžeme přijít o střechu nad hlavou, zranit se, či být ohroženi na životě. Ale díky záchranářům i tyto situace mohou mít šťastný konec. Jak se celkem klidný den může pro některé lidi stát dnem, na který nikdy nezapomenou? To se vám teď pokusím popsat.

Na Nový rok byl táta v práci a my s mámou si užívali jeden z posledních volných a bezstarostných dnů. Já jsem, jako každý obyčejný náctiletý chlapec, seděl u počítače a měl stoprocentně důležitou práci, když tu projeli kolem našeho domu hasiči. To by nebylo nic neobvyklého, vždyť hasiči mají výjezdy dennodenně. Pokračoval jsem v zábavě, když jsem uslyšel podivné syčení a foukání. Podíval jsem se z okna, a viděl, jak plně vodou naložené hasičské auto syčelo, foukalo a couvalo zpět do ulice, do které před chvilkou vjíždělo rychlostí kulového blesku. Má lenost jen mávla rukou, ale červík zvědavosti již bolestivě hlodal.

Po hlučném příchodu táty a následném vylíčení, co se děje venku, mě už červík z mé letargie dostal úplně. Oblékl jsem se a odešel ven. Policisté a hasiči (jiní, než jsem sledoval před chvílí) pobíhali sem a tam a vypadali docela vtipně, poněvadž to vypadalo, že málokteří z nich vědí, co mají dělat. Jednoduchá otázka: „Co se tu děje?“ je značně vyvedla z míry a už jsem myslel, že otázaný policista ze sebe odpověď nedostane, aniž by u sebe měl někoho kompetentnějšího. Z rychlé a stručné odpovědi jsem vyrozuměl pouze to, že nějaký soused ze čtvrtého vchodu chce vyhodit barák do povětří pomocí plynu. Nepozorovaně jsme pozorovali, jak hasiči a policisté vyvádějí ostatní sousedy z domu. Náhlé zhasnutí a uzavření vchodu mi připadalo jako z nějakého amerického akčního filmu. Jen baterky občas bliknuly. Po několika nezdařených pokusech o vniknutí do bytu pachatele se to konečně povedlo. Jako by tam snad bydlel nějaký nájemný vrah. A zatím aut s modrými majáky přibylo. Nyní už tam byla dvě hasičská auta a přijížděly další policejní vozy. Dokonce přijela i záchranka, pohotovostní auto RWE a auto „pizzérky“. Asi si muž klade podmínky, nebo na někoho z přihlížejících přišel hlad. Tak či onak, pizza byla doručena. Po několika minutách přijela další sanitka. Tentokrát to nebyl vůz určený pro lékaře, nýbrž velká sanitka. Pachatel byl zneškodněn a odvezen v doprovodu odvážného policisty zmíněnou sanitkou.

Záchranné složky jsou od toho, aby nás, lidi, ochraňovaly. Bylo vidět, že tito profesionálové vědí, jak se v konkrétní situaci zachovat, mají můj obdiv, a proto si myslím, že některé vtipy na jejich adresu nejsou na místě. Budu se k nim chovat i nadále s velkou úctou.

text: Jakub Mazuch

jazyková korektura: Jakub Mazuch, Mgr. E. H.

ocenění: 3. místo v kategorii L3 okresní soutěže PO očíma dětí 2012

Copyright © 2014 - 2018 | Vytvořil: Jakub Mazuch (mazuch.net) | Všechna práva vyhrazena.